Testimonials

Testimonials

Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania....

Konfucjusz, (551 - 479 p.n.e)

Ilekroć widzisz firmę odnoszącą sukcesy, wiedz, że to stąd, że ktoś podjął kiedyś odważną decyzję....

Peter Drucker, (1909 - 2005)

Czymże byłoby życie, gdybyśmy nie mieli odwagi, by czegokolwiek próbować …

Vincent Van Gogh , (1853 - 1890)