Charakterystyka Działalności

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

 • Nasza oferta usług księgowych skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, nie tylko z Białegostoku i okolic, ale także z województwa podlaskiego i województw sąsiednich (mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego).
 • Świadczymy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej i organizacyjnej od jednoosobowej działalności gospodarczej po spółki kapitałowe, zarówno już działających jak i nowo powstających.
  Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy pomoc w jej założeniu m. in. doradzając w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności, formy jej opodatkowania, wypełnieniu wszelkich formalności związanych z jej rejestracją.
 • Kierując się zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów nie podejmujemy się realizacji zadań, których wg oceny posiadanych możliwości i umiejętności nie bylibyśmy w stanie należycie wykonać.
 • Mając również powyższe na uwadze przy realizacji większych lub bardziej złożonych zleceń współpracujemy z zewnętrznymi niezależnymi specjalistami z różnych dziedzin ekonomii i prawa, jak biegli rewidenci, radcowie prawni, czy doradcy podatkowi.
 • W zakresie wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych współpracujemy z doświadczonymi informatykami.
 • Realizując usługi zapewniamy indywidualne podejście do każdego zagadnienia i elastycznie dostosowujemy ofertę do potrzeb każdego klienta.
 • Dbając o jakość oferowanych usług stale zdobywamy nowe doświadczenie, a także podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, w tym w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

 

Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji są m. in. posiadane uprawnienia:

 • Tytuł biegłego rewidenta potwierdzony wpisem pod nr 12 801 do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (dostępnego pod internetowym adresem: kibr.org.pl/pl/rejestr_bieglych)
 • Certyfikat księgowy nr 12355/2005 nadany przez Ministra Finansów (przyznający zgodnie z przepisami obowiązującymi do 2014 r. uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych)