Category Archives: Księgowość

ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI OD 2016 R.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE KSIĘGOWOŚĆ OD 2016 R. Kolejne zmiany ustawy o rachunkowości, które zasadniczo zaczynają obowiązywać księgowość w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. ale mogą być już stosowane w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015, wprowadziła ustawa o zmianie ustawy…
Czytaj więcej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ZMIANY OD 2016 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZMIANY OD 2016 R. Do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2016 r., ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wprowadzonych zostało kilka zmian dotyczących grup kapitałowych i sporządzanych przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Do najważniejszych należą: zmiany definicji niektórych…
Czytaj więcej

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. wprowadziła zmiany dotyczące księgowości nie tylko w ustawie o rachunkowości ale też np. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Regulacja…
Czytaj więcej

KSIĘGOWOŚĆ JEDNOSTEK MAŁYCH

Księgowość jednostek małych według ustawy o rachunkowości Kategoria jednostki małej została wprowadzona do ustawy o rachunkowości zmianą z dnia 23 lipca 2015 r. obowiązującą w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r., z możliwością jej stosowania już do sprawozdań za 2015 rok.   Zasady kwalifikowania podmiotów do kategorii jednostek…
Czytaj więcej