Audyt


Audyt (rewizja finansowa) obejmuje czynności biegłego rewidenta, takie jak badanie sprawozdania finansowego i przegląd sprawozdania finansowego.

Przekształcenia przedsiębiorstw

Usługi wchodzące w powyższy zakres to m. in.: badanie planu przekształcenia spółki, badanie planu połączenia spółek, badanie planu podziału spółki, badanie wyceny aktywów i pasywów.

Wycena
przedsiębiorstw

Obejmuje czynności, takie jak: wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycena aportu, wycena aktywów i pasywów.

Księgowość


Jako biuro rachunkowe firma usługowo prowadzi księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość), księgi podatkowe (podatkowa księga przychodów i rozchodów), kadry i płace.

FILOZOFIA DZIAŁANIA


ŁĄCZYMY TRADYCJĘ I NOWOCZESNOŚĆ,
CZYLI TRADYCYJNE WARTOŚCI Z NOWOCZESNYMI ROZWIĄZANIAMI
.

ZŁOTE MYŚLI

 • Cytat 3

  Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania....

  Konfucjusz, (551 - 479 p.n.e)
  Read more
 • Cytat 2

  Ilekroć widzisz firmę odnoszącą sukcesy, wiedz, że to stąd, że ktoś podjął kiedyś odważną decyzję....

  Peter Drucker, (1909 - 2005)
  Read more
 • Cytat 1

  Czymże byłoby życie, gdybyśmy nie mieli odwagi, by czegokolwiek próbować …

  Vincent Van Gogh , (1853 - 1890)
  Read more