O firmie

 

Informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Biegły Rewident Rafał Rutkowski, prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej, istnieje od lutego 2015 roku, w którym zostało wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
(wpis do CEIDG)

Firma Biegły Rewident Rafał Rutkowski jest wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest audyt (rewizja finansowa), w tym badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, a także wycena przedsiębiorstw, sporządzanie analiz, biznes planów, opinii. Firma świadczy również usługi księgowe. Pełen zakres usług znajduje się na stronie "oferta firmy".

 

Właściciel firmy - Rafał Rutkowski

Ukończone  studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej przedsiębiorstw z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów (Nr 12355/2005) uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzyskany w 2005 roku. (wykaz osób posiadających certyfikat księgowy)

Od 2007 roku praktyka w firmie audytorskiej przy wykonywaniu licznych czynności rewizji finansowej, jak: badanie sprawozdań finansowych, opracowywanie i badanie planów przekształcenia przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw oraz udział w świadczeniu wielu innych usług na rzecz różnego rodzaju podmiotów gospodarczych.

 

Biegły Rewident

W 2013 roku ukończone postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

W dniu 13 stycznia 2014 r. wpis pod nr 12801 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce (rejestr dostępny na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów).

 

Podmiot Uprawniony

W dniu 10 sierpnia 2015 r. firma została wpisana pod nr 4012 na listę firm audytorskich uprawnionych do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce (lista dostępna na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów).

Podmiot posiada aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z TUiR Warta S.A.

 


Dane rejestrowe:


Potwierdzenie posiadanych uprawnień: