Kim Jesteśmy

FILOZOFIA DZIAŁANIA

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ I NOWOCZESNOŚĆ, CZYLI TRADYCYJNE WARTOŚCI Z NOWOCZESNYMI ROZWIĄZANIAMI.

Biuro Rachunkowe Biegły Rewident Rafał Rutkowski jest podmiotem wpisany pod nr 4012 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce.

Podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług rewizji finansowej, przede wszystkim: badanie sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych, badanie planów przekształceń spółek, badanie rachunkowości oraz działalności spółek, badanie sprawozdań i dokumentów związanych z zakładaniem spółek. Do innych oferowanych usług należą m. in.: wyceny przedsiębiorstw, opracowywanie prognoz finansowych, biznes planów, analiz finansowych, itp.

Zakres usług księgowych obejmuje przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczenia księgowe w formach uproszczonych (PKPiR, ryczałt ewidencjonowany).

Potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych przy wykonywaniu szerokiego zakresu oferowanych usług są:
tytuł biegłego rewidenta potwierdzony wpisem pod nr 12801 do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (dostępnego pod internetowym adresem: kibr.org.pl)
Certyfikat księgowy nr 12355/2005 nadany przez Ministra Finansów

Wykonując usługi kieruję się obowiązującymi biegłych rewidentów zasadami rzetelności i odpowiedzialności oraz etyki zawodowej. W trosce o jakość świadczonych usług stale podnoszę kwalifikacje, w tym poprzez uczestnictwo w szkoleniach w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Oferta przedsiębiorstwa w zakresie usług rachunkowych skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich podmiotów gospodarczych, głównie z rejonu Białegostoku i okolic oraz województwa podlaskiego. Pozostałe usługi wykonujemy również na rzecz większych jednostek gospodarczych z terenu całego kraju.

Biuro polecane przez iKsiegowosc24