Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania....

Konfucjusz, (551 - 479 p.n.e)