Ilekroć widzisz firmę odnoszącą sukcesy, wiedz, że to stąd, że ktoś podjął kiedyś odważną decyzję....

Peter Drucker, (1909 - 2005)