KONIEC Z KOREKTĄ KOSZTÓW

KONIEC Z KOREKTĄ KOSZTÓW

OD 1 STYCZNIA 2016 r. KONIEC Z KOREKTĄ KOSZTÓW
W ZWIĄZKU Z NIEOPŁACENIEM ZOBOWIĄZANIA

Od 1 stycznia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych dotyczące obowiązku korygowania kosztów w związku z nieopłaceniem zobowiązania wobec kontrahenta. Rozwiązanie to powinno znacznie uprościć księgowość zwłaszcza mniejszych przedsiębiorstw.

Dnia 10 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ważną dla wielu podatników ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą m. in. podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Znosi ona wprowadzony od 1 stycznia 2013 r., niekiedy bardzo uciążliwy i komplikujący księgowość obowiązek korygowania kosztów w związku z nieopłaceniem w terminie zobowiązań związanych z tymi kosztami. Zmiany te zostają wprowadzone poprzez uchylenie, odpowiednio art. 24d w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15b w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla przypomnienia, przepisy te nakazywały dokonanie zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z faktur (rachunków) w przypadku nieuregulowania ich w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności lub, jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, nieuregulowania ich w terminie 90 dni od daty zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów.

Rozwiązanie to przysparzało wielu trudności i często okazywało się bardzo pracochłonne dla osób prowadzącym księgowość mniejszych podmiotów, które nie zawsze posiadają rozbudowane, a niekiedy również aktualne oprogramowanie rachunkowe. Szczególnie uciążliwe było korygowanie wartości zużycia materiałów pobieranych z zapasów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ustalających koszt wytworzenia produktów.

Powyższe zmiany ustaw, ułatwiające księgowość podatkowych kosztów uzyskania przychodów, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Senat zostały przyjęte ponownie przez Sejm ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1197).

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. i niewątpliwie znacznie uproszczą księgowość wielu przedsiębiorców.