VAT OD PALIWA

VAT OD PALIWA

OD 1 LIPCA 2015 r. OBOWIĄZUJE USTAWA UMOŻLIWIAJĄCA ODLICZENIE
PODATKU VAT OD PALIWA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Od 1 lipca 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów umożliwiająca odliczenie VAT od zakupu paliwa do pojazdów samochodowych, czyli przede wszystkim samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, co szczególnie interesuje znaczną część podatników.

Obowiązująca już od 1 kwietnia 2014 r. zmiana przepisów o VAT wyróżnia dwa przypadki wykorzystania pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) z punktu widzenia przepisów o VAT.

  1. Pojazdy takie mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% kwoty podatku od wydatków związanych z nabyciem lub wykorzystywaniem pojazdów, w tym od paliwa.
  2. W drugim przypadku ustawa o VAT dopuszcza wykorzystanie pojazdów samochodowych również do celów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tzw. wykorzystanie do celów „mieszanych”, ograniczając jednocześnie prawo do odliczenia VAT do wysokości 50% kwoty podatku, w tym od nabycia paliw.

Prawo do odliczenia 100 % VAT od wydatków związanych z nabyciem lub wykorzystaniem takich pojazdów zależy jednak od spełnienia szczególnych warunków, tzn.:

  • sposób wykorzystania pojazdów, ustalony w zasadach ich użytkowania i właściwie udokumentowany w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub
  • konstrukcja pojazdów wyklucza lub czyni nieistotnym ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Wprowadzone w firmie zasady używania pojazdów (regulaminy, umowy z pracownikami, karty zużycia paliwa itp.) oraz ewidencja przebiegu pojazdów musi przy tym spełniać szczególne warunki, które w wystarczający sposób potwierdzą, że pojazdy są używane jedynie do celów związanych z działalnością. Również kategorie pojazdów, które nie mogą być praktycznie wykorzystane do celów innych niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zostały wymienione w ustawie. Są to w szczególności tzw. pojazdy specjalne, np. podnośniki, bankowozy, koparki, itp., a także samochody przeznaczone do przewozu ładunków, o określonych cechach konstrukcyjnych lub przystosowane do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, co zostanie dodatkowo potwierdzone dokumentami wydanymi na podstawie przepisów o ruchu drogowym.

Ministerstwo Finansów już zapowiada prowadzenie wnikliwych działań kontrolnych w zakresie rzeczywistego wykorzystania po 1 lipca 2015 r. paliwa do napędu samochodów firmowych.

Podatnicy odliczający VAT w wysokości 50% kwoty podatku, lub którym nie przysługuje odliczenie VAT od wydatków związanych z nabyciem i wykorzystywaniem samochodów do celów „mieszanych”, tj. związanych z działalnością gospodarczą i celów prywatnych, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu na użytek ustawy o VAT.