Aktualności

KSIĘGOWOŚĆ JEDNOSTEK MAŁYCH

Księgowość jednostek małych według ustawy o rachunkowości Kategoria jednostki małej została wprowadzona do ustawy o rachunkowości zmianą z dnia 23 lipca 2015 r. obowiązującą w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r., z możliwością jej stosowania już do sprawozdań za 2015 rok.   Zasady kwalifikowania podmiotów do kategorii jednostek…
Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIA NA KORZYŚĆ PODATNIKA

OD 1 STYCZNIA 2016 r. WĄTPLIWOŚCI PODATKOWE BĘDĄ ROZSTRZYGANE NA KORZYŚĆ PODATNIKA Szersze grono podatników najbardziej zainteresuje zmiana, która została uchwalona przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 r. i już wzbudziła duże kontrowersje. Wprowadzono nią zapis w Ordynacji podatkowej stanowiący o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga…
Czytaj więcej

KONIEC Z KOREKTĄ KOSZTÓW

OD 1 STYCZNIA 2016 r. KONIEC Z KOREKTĄ KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z NIEOPŁACENIEM ZOBOWIĄZANIA Od 1 stycznia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych dotyczące obowiązku korygowania kosztów w związku z nieopłaceniem zobowiązania wobec kontrahenta. Rozwiązanie to powinno znacznie uprościć księgowość zwłaszcza mniejszych przedsiębiorstw. Dnia 10 lipca…
Czytaj więcej

VAT OD PALIWA

OD 1 LIPCA 2015 r. OBOWIĄZUJE USTAWA UMOŻLIWIAJĄCA ODLICZENIE PODATKU VAT OD PALIWA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Od 1 lipca 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów umożliwiająca odliczenie VAT od zakupu paliwa do pojazdów samochodowych, czyli przede wszystkim samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, co szczególnie interesuje znaczną część podatników. Obowiązująca już od 1 kwietnia 2014 r.…
Czytaj więcej