Aktualności

KSIĘGOWOŚĆ JEDNOSTKI MIKRO

KSIĘGOWOŚĆ JEDNOSTKI MIKRO WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Po zmianach ustawy o rachunkowości wprowadzonych w lipcu 2014 r. zwiększyły się możliwości, dzięki którym księgowość małych przedsiębiorstw może być prostsza. Najważniejsze zmiany ustawy o rachunkowości wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1100), które obowiązują i mogą być stosowane już w odniesieniu do sprawozdań…
Czytaj więcej

OPŁATY ZA ŚRODOWISKO

31 MARCA UPŁYWA TERMIN WNIESIENIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Każdy przedsiębiorca obarczony jest licznymi obowiązkami, zarówno tymi dotyczącymi bezpośrednio prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jak i wynikającymi z bieżących i okresowych wymogów formalnych i prawnych. Jednym z takich obowiązków i często, choć nie zawsze obciążeń finansowych, jest obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska,…
Czytaj więcej

DOFINANSOWANIE NA START

DOFINANSOWANIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO FORMA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM Jedną z form pomocy dostępnych początkującym przedsiębiorcom jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej udzielane ze środków Funduszu Pracy przez starostów, w imieniu których występują Powiatowe Urzędy Pracy. Forma ta dostępna jest zarejestrowanym osobom bezrobotnym, które spełniają szereg innych warunków. Wysokość udzielanej pomocy jest ustalana indywidualnie przez poszczególne urzędy…
Czytaj więcej